پد الکلی یوتاب یکی از معتبر ترین برند های جهان شناسایی شد

پد الکلی یوتاب یکی از محدودیت های مطالعه حاضر ارزیابی PAD حادثه بر اساس شروع لنگش متناوب یا جراحی شریان محیطی است.

اگرچه ما معتقدیم که این نقاط پایانی به طور دقیق توسط این پزشکان ثبت شده ایالات متحده گزارش شده است – بر اساس گزارش دقیق آنها از چندین اختلال قلبی عروقی دیگر 17 – مطالعات مقطعی نشان داده است که شیوع PAD زمانی که اقدامات غیرتهاجمی و عینی برای بیماری بدون علامت انجام می شود بیشتر است.

اگر الکل ترجیحاً شریان‌های محیطی بیمار را گشاد می‌کند، مطالعه ما ممکن است به طور کامل اثر الکل را بر علائم بالینی از آترواسکلروز زمینه‌ای تشخیص ندهد.

سوگیری خالص ارائه شده با عدم استفاده از تکنیک‌های اندازه‌گیری غیرتهاجمی در مطالعات کوهورت آینده‌نگر شناخته شده نیست و در انتظار نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک در حال انجام، مانند مطالعه خطر آترواسکلروز در جوامع است.

پد الکل
سایر محدودیت‌های مطالعه ما شامل روش ارزیابی الکل، ناتوانی در تشخیص الگوهای نوشیدن و ماهیت انتخابی گروه ما بود. مانند بسیاری از مطالعات دیگر، ما به سطوح مصرف الکل خود گزارش شده تکیه کردیم.

سایر رویکردهای ارزیابی الکل در مطالعات کوهورت بزرگ غیرعملی هستند، 31 و ما دریافتیم که سایر متخصصان بهداشت گزارش های قابل اعتمادی از مصرف الکل ارائه می دهند. 0001) در 1535 شرکت‌کننده با مقادیر پایه لیپوپروتئین، یافته‌ای که از اعتبار رتبه‌بندی داده‌های الکل پشتیبانی می‌کند.

با توجه به اثرات الگوی نوشیدن (یعنی یک ارتباط معکوس بالقوه قوی‌تر در میان مصرف‌کنندگان معمولی، در مقابل زیاده‌روی)، ناتوانی ما در تنظیم این عامل تمایل به سوگیری RR به سمت صفر دارد و یافته‌های ما را توضیح نمی‌دهد.

در نهایت، تأثیر داوطلب سالم، 20 معیار سخت‌گیرانه حذف (به «روش‌ها» مراجعه کنید)، و ثبت‌نام فقط پزشکان مرد ایالات متحده، هر کدام به ماهیت بسیار منتخب گروه ما کمک کرده‌اند.

با این حال، مبنای بیولوژیکی کمی برای شک وجود دارد که رابطه مشاهده شده بین نوشیدن متوسط ​​و PAD در سایر گروه های مردان تفاوت مادی دارد. علاوه بر این،