فروشگاه اینترنتی سوهان مشبک

تولید انبوه سوهان مشبک به نسبت انواع سوهان معمولی کم است و شاید در تعداد معدودی از فروشگاه های اینترنتی بتوانید این محصول را مشاهده و خریداری نمایید.
سوهان مشبک که به سوهان توری (طوری) نیز شهرت دارد نسبت به سوهان معمولی دارای حجم تولید پایین تری است شاید دلیل آن عدم آشنایی مصرف کنندگان با این نوع سوهان و لذا پایین بودن میزان تقاصا برای آن است.

سوهان مشبک تردتر از نوع سوهان معمولی است و از این جه عده ای از مصرف کنندگان که با این سوهان لقمه ای آشنا شده اند از مشتریان خوب و دائمی این محصول می باشند. سوهان مشبک در تعداد معدودی از فروشگاه های اینترنتی که این مرکز نیز از جمله آنهاست مورد عرضه قرار گرفته است.