شیشه رفلکس قهوه ای که در اصل رنگ طلایی دارد

افتادن از پنجره شیشه رفلکس قهوه ای یک تهدید واقعی برای آسیب به زندگی و سلامت کودکان ایجاد می کند.

در عین حال، باید در نظر گرفت که مفاد هنر. 63 قانون خانواده فدراسیون روسیه، والدین مسئول مراقبت از سلامت، رشد جسمی، ذهنی، معنوی و اخلاقی فرزندان خود و همچنین مسئولیت تربیت و رشد آنها هستند.

تامین منافع فرزندان باید دغدغه اصلی والدین آنها باشد.

عدم انجام یا اجرای نادرست والدین یا سایر نمایندگان قانونی تعهدات خردسالان برای آموزش و حمایت از حقوق و منافع خردسالان مستلزم مسئولیت اداری طبق قسمت 1 هنر است. 5.35 قانون فدراسیون روسیه در مورد تخلفات اداری.

عمل مشابهی که در عدم انجام یا انجام نادرست وظایف برای تربیت یک خردسال توسط والدین یا شخص دیگر بیان می شود، همچنین مستلزم مسئولیت کیفری طبق ماده است. 156 قانون جزایی فدراسیون روسیه.

شیشه

با جمع بندی موارد فوق، والدین و سایر نمایندگان قانونی خردسالان باید اقدامات بیشتری را با هدف حفظ جان و سلامت کودکان از جمله توجه بیشتر به رفتار و کنترل آنها انجام دهند.

هر ساله با شروع فصل گرما و همچنین در تعطیلات تابستانی مدارس، حوادث ناشی از سقوط از پنجره ساختمان های چند طبقه کودکان خردسال 1 تا 6 ساله افزایش می یابد.

کودکان آسیب های شدید جمجمه مغزی، شکستگی اندام ها، استخوان ها، آسیب به اندام های داخلی، سیستم عصبی مرکزی و غیره دریافت می کنند.

به عنوان یک قاعده، در تمام موارد سقوط، کودکان به طور مستقل روی طاقچه بالا می رفتند، با استفاده از وسایل مختلف به عنوان پایه، و با تکیه بر پشه بند، همراه با آن از پنجره به بیرون می افتادند.

در عین حال، اکثریت قریب به اتفاق افتادن ها به دلیل عدم کنترل بزرگسالان بر رفتار کودکان، غیبت بستگان و دوستانی که فراموش می کنند پنجره ها را ببندند، چیدمان نامناسب مبلمان، توانایی کودکان برای بالا رفتن از پنجره رخ داده است. طاقچه ها به خودی خود و وجود پشه بندهایی که توهم یک پنجره بسته را ایجاد می کنند.

در رابطه با موارد فوق توجه والدین را به لزوم جلوگیری از افتادن کودکان خردسال از پنجره های ساختمان های آپارتمانی جلب می کنیم.