دستگاه مزوتراپی پوست موجب مرگ بیماران کلینیکی شد

دستگاه مزوتراپی پوست شامل تزریق های متعدد دوزهای کوچک سم بوتولینوم به داخل درم (برای ایجاد یک پاپول پوستی) برای شل شدن عضلات مداری سطحی صورت و باز کردن مجدد روزنه های چربی و غدد عرق است و در نتیجه درخشندگی پوست افزایش می یابد.

در این تکنیک از بیمار خواسته می شود اخم کند، لب ها را جمع کند، لبخندی مبالغه آمیز بدهد و ابروها را بالا ببرد تا عضله مورد نظر برجسته شود و سپس طبق اصول مزوتراپی تزریق ها انجام می شود.

سم بوتولینوم (100 واحد) با سالین فیزیولوژیکی (1 میلی لیتر، 5 میلی لیتر، 7 میلی لیتر) و زایلوکائین مخلوط می شود تا غلظت های مختلف ایجاد شود.

برای جلوگیری از انتشار بیش از حد باید از سم غلیظ در عضلات ضخیم و کوتاه و سم رقیق شده در عضلات نازک و صاف استفاده شود.

مطالعات بسیار کمی در مورد نقش مزوتراپی در درمان آلوپسی وجود دارد.

در مطالعه اخیر انجام شده توسط مفتاح و همکاران، مشاهده شد که مزوتراپی با آماده سازی حاوی دوتاستراید به طور قابل توجهی در ریزش موی زنانه به جای 0.9 درصد سالین پس از 16 هفته درمان با چهار روش ارزیابی: ارزیابی عکاسی موثر بود.

تست کشش مو، اندازه گیری قطر مو و خود ارزیابی بیمار.

بررسی میکروسکوپی الکترونی روبشی ساقه مو، ظاهر مجدد کوتیکول را در دو بیمار نشان داد که در آنها قبل از درمان به طور کانونی تخریب شده بود.

با این حال، گزارش های کمی وجود دارد که “آلوپسی” را به عنوان یک عارضه جانبی پس از استفاده از مزوتراپی برای آلوپسی نشان می دهد.

دو بیمار پس از مزوتراپی با استفاده از مزوگلیکان وازودیلاتور هپارینوئیدی و در بیمار دوم از عوامل هومیوپاتی دچار آلوپسی تکه‌ای شدند.

آبسه چند کانونی سر همراه با نکروز چربی زیر جلدی و آلوپسی اسکار به عنوان عوارض مزوتراپی پوست سر گزارش شد.