خط تولید سوهان زنجان

راه اندازی خطر تولید سوهان و کلمپه کرمان در شیرینی سراهای برخی شهرها نظیر زنجان در چند سال اخیر انجام شده است. تولیدکنندگان بدلیل استقبال مردم از این شیرینی راه اندازی خط تولید آن را برای خود به صرفه از نظر اقتصادی می دانند.

سوهان از جوانه گندم، آرد سفید، شکر، هل، زعفران و چند ماده غذایی دیگر درست می شود. وجود آرد جوانه گندم باعث شده ارزش غذایی سوهان قم بالا باشد و به همین دلیل نیز علاوه بر اینکه مورد استقبال بجه و ها و جوانان است مورد تایید مادران گه نگران حال فرزندانشان می باشند نیز هست.

لذا استقبال خوبی در خرید سوهان لقمه ای از سوی بازار مصرف کشورمان وجود دارد. همین استقبال خرید خوب سبب شده برخی از شیرینی سراها در شهرهایی نظیر زنجان اقدام به راه اندازی خط تولید سوهانو کلمپه خرمایی و عرضه عمده آن نمایند.