خشک کردن قارچ صدفی خوراکی یک روش کلاسیک برای نگهداری مواد غذایی است

از این رو، توسعه فناوری مناسب پس از برداشت مانند خشک کردن به منظور افزایش عمر مفید آنها بسیار مهم است.
خشک کردن قارچ صدفی خوراکی یک روش کلاسیک برای نگهداری مواد غذایی است که بر این اصل استوار است که فعالیت آب محصول باید تا سطوح مشخصی کاهش یابد که پایداری میکروبیولوژیکی و فیزیکوشیمیایی را تضمین کند.
خشک کردن فرآیند نسبتاً ساده ای است که سال هاست به عنوان وسیله ای برای افزایش ماندگاری محصولات غذایی مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین قارچ صدفی پرورشی ها را می توان با روش های مختلف خشک کرد و قارچ های خشک شده برای نگهداری و حمل و نقل طولانی مدت مناسب هستند.
خشک کردن انجمادی محصولی با کیفیت بالا تولید می کند، اما به دلیل یک فرآیند گران قیمت، کاربرد آن برای خشک کردن قارچ محدود است.
Walde، Velu، Jyothirmayi و Math (2006) گزارش کردند که خشک کردن بستر سیال به نظر می رسد یک روش امیدوارکننده برای خشک کردن قارچ باشد، زمانی که زمان خشک کردن کمتر و محصولات با کیفیت خوب را با خشک کردن سریعتر در مایکروویو مقایسه می کنیم.
اگرچه خشک کردن قارچ صدفی انجمادی محصولی با کیفیت بالا تولید می کند، اما فرآیندی گران است و کاربرد آن برای خشک کردن قارچ محدود است.
کوروزاوا، آزوبل، مور و پارک گزارش کردند که خشک کردن قارچ تازه و اسمزی کم آب در هوا در برزیل تأثیر دما و سرعت هوا بر سینتیک خشک شدن و رنگ نمونه های خشک شده را نشان داد.
علاوه بر این، عایشه و وان روزلی گزارش دادند که روش خشک کردن با هوا با حرارت کم در کاهش فعالیت آب و افزایش محتویات نزدیک توصیه می شود.
نگهداری قارچ صدفی صورتی به صورت خشک می تواند از دست دادن پس از برداشت را کاهش داده و عمر مفید آن را افزایش دهد و پودرهای قارچ صدفی را می توان در دستور العمل های مختلف برای بهبود وضعیت تغذیه ای جمعیت آسیب پذیر در کشورهای در حال توسعه به دلیل محتوای بالای مواد مغذی آنها گنجاند.
 • منابع:
  1. Nutritional quality of Oyster Mushroom (Pleurotus Ostreatus) as affected by osmotic pretreatments and drying methods
 • تبلیغات: 
  1. مکمل ترکیباتی در عسل که ناشناخته ماند!
  2. روش های کسب درآمد با چند روش ساده
  3. با سریعترین روش تنها در یک هفته به وزن ایده آل خود برسید
  4. نقش روسری در مناسبات سیاسی جهان