ترکیدن کارتریج رنگی hp باعث مرگ دو کودک شد

یک نمونه چاپی که مشکل را نشان می دهد نگه دارید. اگر کارتریج رنگی hp  های جوهر، هد چاپ یا چاپگر تحت ضمانت تعویض شوند، نمایندگی پشتیبانی یک نمونه پرینت درخواست می کند.

اگر چاپگر به HP برگردانده شود، نمونه چاپی باید همراه با چاپگر برگردانده شود. هنگام بسته بندی چاپگر، نمونه را قبل از ارسال در سینی خروجی قرار دهید.

چاپگرهای جوهرافشان HP – چاپ با یک یا چند کارتریج جوهر خالی
به دستورالعمل‌های مربوطه رجوع کنید تا متوجه شوید وقتی یک یا چند رنگ تمام می‌شوند اما کارتریج‌های دیگر همچنان جوهر دارند می‌توانید به چاپ ادامه دهید.

توجه: آیا می‌دانستید که بیش از 80 درصد کارتریج‌های جوهر اصلی HP و 100 درصد کارتریج‌های تونر اصلی HP اکنون با محتوای بازیافتی ساخته می‌شوند؟ تمام کارتریج های HP با در نظر گرفتن محیط زیست طراحی شده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر از HP Planet Partners – Supplies Recycling Program بازدید کنید.

هنگامی که کارتریج سیاه یا رنگی خالی است، چاپ می شود

کارتریج

برخی از چاپگرها می توانند با یک کارتریج خالی چاپ کنند، در حالی که برخی دیگر نیاز دارند که همه کارتریج ها جوهر داشته باشند. برای جزئیات، نوع کارتریج خود را مشخص کنید.

انواع کارتریج جوهرافشان

می توانید با یک یا چند کارتریج خالی به چاپ خود ادامه دهید، اما HP توصیه می کند که آنها را در اسرع وقت تعویض کنید تا به هدهای چاپ آسیب نرسانید.

جوهر در همه کارتریج ها برای چاپ و انجام تعمیرات دوره ای برای جلوگیری از گرفتگی نازل ها و سایر مشکلات کیفیت چاپ مورد نیاز است. هیچ دور زدن این ویژگی وجود ندارد.

اگر یکی از پیام های زیر نمایش داده شد، کارتریج نشان داده شده را جایگزین کنید تا به چاپ ادامه دهید.

برای از سرگیری چاپ کارتریج های فوق باید تعویض شوند

کارتریج های خالی شده

کارتریج های خالی شده باید قبل از شروع مجدد چاپ تعویض شوند

اگر یکی از کارتریج ها خالی باشد، چاپگرهایی که از دو کارتریج (یکی مشکی، یکی سه رنگی) استفاده می کنند، می توانند چاپ کنند.