تجهیزات پزشکی هسته ای موجب مرگ موش ها می شود

تصاویر تجهیزات پزشکی هسته ای CT و PET روی هم قرار گرفته اند سایر رادیونوکلئیدهای متداول عبارتند از ایندیم -111; ید -123 و ید -131 (که اساساً یک جزء β دارد و عمدتاً در درمان‌های رادیومتابولیک تیروئید استفاده می‌شود).

ساماریوم -153 و رادیوم -223 برای درمان متاستازهای استخوانی. رنیم -186، ایتریم -90 ، لوتسیم -177 و اربیوم -169 برای درمان‌های متابولیک رادیویی مختلف.

این دستگاه دارای SPECT توسط دوربین گاما توموگرافی PET تجهیزات مورد استفاده برای تولید تصاویر ( دوربین گاما و توموگراف PET ) از کریستال های سوسوزن استفاده می کنند که امکان تجسم مناطق تثبیت رادیونوکلئید را در داخل ارگانیسم فراهم می کند.

این کریستال ها هنگامی که تحت تابش گاما قرار می گیرند، نور ساطع می کنند، که مستقیماً توسط رادیودارو که به بیمار تزریق می شود ساطع می شود یا از نابودی پوزیترون های ساطع شده توسط رادیوداروها برای PET تولید می شود.

در مورد دوم، رویدادهای تصادفی جستجو می شوند ،برای جزئیات بیشتر، به مورد مربوطه مراجعه کنید.

نور شناسایی شده سپس به یک سیگنال الکتریکی-دیجیتال برای تجزیه و تحلیل کامپیوتری تبدیل می شود.

تثبیت رادیودارو در سطح نواحی خاصی از بدن را نیز می توان با استفاده از کاوشگرهای مناسبی که قادر به شمارش تعداد تشعشعاتی است که با آنها تعامل دارند اندازه گیری کرد.

تجهیزاتتجهیزات

از طریق اکتساب های توموگرافی نیز امکان مطالعه اندام های سه بعدی ( PET و SPECT ) وجود دارد.

تشخیص پزشکی هسته ای بررسی های اصلی سینتی گرافی در زیر ذکر شده است .

مطالعه سینتی گرافی مخاط هتروتوپیک معده (جستجوی دیورتیکول مکل ) ترانوستیک تومورهای عصبی غدد درون ریز بررسی های PET در مورد مرتبط و با جزئیات بیشتر در موارد فرعی زیر نشان داده شده است:

استفاده از PET در انکولوژی

PET مغزی

PET قلبی

ترانوستیک تومورهای عصبی غدد درون ریز مطالعه PET آدنوم و هیپرپلازی پاراتیروئید درمان رادیومتابولیک نماد ذره بین همین موضوع با جزئیات: رادیوتراپی متابولیک.

درمان رادیومتابولیک (همچنین درمان با رادیونوکلئیدها، رادیوتراپی متابولیک )

شاخه‌ای از پزشکی هسته‌ای است که با استفاده از ویژگی‌های خاص یا ایزوتوپ‌های رادیواکتیو بومی یا برخی داروها که سپس با ایزوتوپ‌های مناسب (معمولا بتا) برچسب‌گذاری می‌شوند، به درمان برخی آسیب‌شناسی می‌پردازد.

ساطع کننده های خالص، اما گاهی تابشگرهای الکترون آلفا یا اوگر.