بذر گوجه متین گلسار در غذای ملکه انگلستان موجب بروز حساسیتش شد

پرورش بذر گوجه متین گلسار در ظروف از یک گلدان یا ظرف بزرگ (به قطر حداقل 20 اینچ) با سوراخ های زهکشی در پایین استفاده کنید یک سینی از نوعی باید زیر گلدان قرار داده شود تا آب اضافی که از ته آن خارج می شود گرفته شود.

انواع مشخصی مانند انواع بوته ای یا کوتوله را انتخاب کنید. بسیاری از گوجه فرنگی های گیلاسی به خوبی در گلدان رشد می کنند. واریته‌های بلندتر ممکن است نیاز به چنگ زدن داشته باشند.

در هر گلدان یک بوته گوجه فرنگی بکارید و به هر کدام حداقل 6 ساعت در روز آفتاب بدهید خاک را مرطوب نگه دارید. ظروف سریعتر از خاک باغچه خشک می شوند، بنابراین هر روز چک کنید و آب اضافی در طول موج گرما تامین کنید.

در حال رشد آبیاری صبح زود آبیاری کنید تا گیاهان رطوبت کافی برای گذراندن یک روز گرم داشته باشند چند روز اولی که نهال یا نشا گوجه فرنگی در زمین است، سخاوتمندانه آبیاری کنید.

بذر

سپس در طول فصل رشد با حدود 2 اینچ (حدود 1.2 گالن) در هر فوت مربع در هفته آبیاری کنید. آبیاری عمیق باعث تقویت سیستم ریشه ای قوی می شود.
از آبیاری سربار و آبیاری بعد از ظهر خودداری کنید.

برای جلوگیری از پاشیدن آب روی برگ ها (که باعث بیماری می شود)، در سطح پایه خاک گیاه آبیاری کنید.

5 هفته پس از کاشت مالچ برای حفظ رطوبت، جلوگیری از پاشیدن خاک به برگهای پایینی و کنترل علفهای هرز. 2 تا 4 اینچ مالچ ارگانیک مانند کاه، یونجه، یا چیپس پوست بمالید.

برای کمک به گوجه‌فرنگی‌ها در دوره‌های خشکسالی، چند سنگ صاف پیدا کنید و یکی را در کنار هر گیاه قرار دهید. سنگ ها از تبخیر آب از خاک جلوگیری می کنند.

کود دهی شما باید قبل از کاشت کمپوست را در خاک کار کرده باشید و در هنگام نشاء مقداری آرد استخوان به سوراخ کاشت اضافه کنید.