بازار فروش سوهان مشهد

یکی از بازار های فروش سوهان حلوایی و کلمپه خرمایی شهر مقدس مشهد بدلیل داشتن شرایط مذهبی و گردشگری خاص آن است. حضور نمایندگی های فروش سوهان پزی ها در این شهر، عرضه محصول را آسان تر نموده است.

آغاز تولید سوهان قم و نامگذاری آن مربوط به مراسم افتتاح صحن مقدس حضرت معصومه در قم باز می گردد، و بسیاری از زائران نیز در مسافر به استان قم این محصول را به عنوان سوغاتی برای آشنایان خود خریداری می نمایند.

لذا به نوعی کلمپه کرمان و سوهان کنجدی یک شیرینی سنتی مذهبی در اذهان ایرانیان می باشد. همین مسئله سبب شده فروش این محصول در شهر مشهد که پایتخت مذهبی ایران محسوب می شود بالا باشد.

در حقیقت رونق خرید و فروش سوهان کره ای در شهر مذهبی و پرگردشگر مشهد نیز بالاست. سوهان پزی های قم نیز به همین دلیل به اسجاد نمایندگی فروش در این شهر اقدام نموده اند.