بازار تولید سوهان زرند صادراتی

هرچند که سوهان یک نوع شیرینی سنتی است اما سوهان زرند نیز در عرصه صادرات فعال و یک محصول بی عیب ونقص برای صادر به کشورهای دیگر می باشد.

سوهان زرند به دلیل فوایدی که برای بدن انسان دارد مورد نیاز اکثر انسانها قرار میگیرد وبه همین دلیل کارگاهها وکارخانه های سوهان پزی در زرند علاوه بر کیفیت محصول که زبانزد همگان می باشد کوشیده اند که طراحی وبسته بندی کالا به گونه ای باشد که در بازار صادرات نیز پاسخگو به هر سلیقه ای باشد.