بادام هندی آجیل حسینی که توسط داریوش بزرگ تولید شد

درخت بادام هندی آجیل حسینی یا Anacardium occidentale، درختی استوایی بومی برزیل، توسط کاشفان اروپایی در قرن شانزدهم به آسیا و آفریقا معرفی شد.

تولید جهانی بادام هندی در سال 2016 به 4.89 میلیون تن رسید که ویتنام بزرگترین تولید کننده آجیل است. انتظار می رود بازار بادام هندی به دلیل رشد بالای تولید در برخی مناطق مانند غرب آفریقا، قوی باقی بماند.

تولید بادام هندی به طور بالقوه یک ارزش مهم برای کشاورزان کوچک در کشورهای نوظهور است و پتانسیل بسیار زیادی برای بهره برداری از محصولات جانبی بادام هندی وجود دارد که می تواند به کسب و کار کشاورزی بادام هندی ارزش بیافزاید.

کار حاضر یک جستجوی فن‌آوری در پایگاه‌های اطلاعات ثبت اختراع و مقالات علمی را انجام می‌دهد که برنامه‌های کاربردی بادام هندی و سیب بادام هندی را نقشه‌برداری می‌کند.

امکان شناسایی 2376 درخواست ثبت اختراع و 586 مقاله علمی در مورد بادام هندی و سیب بادام هندی وجود داشت.

بادام

پس از تجزیه و تحلیل ثبت اختراعات و مقالات علمی، می توان به این نکته اشاره کرد که درخت بادام هندی درختی با کاربردهای متعدد است که می تواند در چندین بخش صنعت نقش داشته باشد.

بنابراین، مطالعه حاضر پتانسیل برنامه‌های کاربردی بخش‌های مختلف بادام هندی را ترسیم کرد، که اجازه می‌دهد ارزش افزوده به تجارت کشاورزی بادام هندی داشته باشد.
درخت بادام هندی یا Anacardium occidentale متعلق به خانواده Anacardiaceae است که با درختان و درختچه های گرمسیری و نیمه گرمسیری مشخص می شود که دارای شاخه هایی هستند که همیشه دارای کانال هایی هستند که رزین و برگ های تغییر یافته تولید می کنند.

بیش از شصت جنس و چهارصد گونه مربوط به جنس Anacardium وجود دارد که میوه‌های مشابه و همچنین خوراکی تولید می‌کنند که همگی در برزیل یافت می‌شوند (Moreira 2002؛ Brizicky 1962؛ Khosla et al. 1973؛ Mitchell and Mori 1987).

کلمه “Anacardium” ریشه یونانی دارد و به معنای “قلب وارونه” (aná: over; cárdia: قلب) در کنایه از شکل میوه است (Mothé et al. 2006).