اپیدرم بیرونی میوه گیلاس در حال رشد

اپیدرم بیرونی میوه گیلاس زرد در حال رشد از یک ردیف سلول تشکیل شده است که از بیرون توسط یک کوتیکول پوشیده شده است که تنها در جایی که روزنه ها وجود دارند قطع می شود (به بخش 4 مراجعه کنید).
در طول دوره قبل از گلدهی گیلاس صادراتی ایران، سلول های اپیدرم از قبل به خوبی متمایز شده اند، دارای شکل کشیده و بدون کرک هستند و اندازه آنها به آرامی افزایش می یابد، عمدتا در جهت شعاعی.
فعالیت میتوزی کم است زیرا افزایش تعداد سلول ها بسیار محدود است، در حالی که در نیمه اول مرحله I زیاد است (شکل 4).
نیمه دوم مرحله I با افزایش اندازه سلول، هم به صورت شعاعی و هم به صورت مماسی مشخص می شود.
علاوه بر این، در نیمه دوم مرحله I، کوتیکول به ضخامت کامل خود می رسد.
هیچ تقسیم سلولی گیلاس زرد ارومیه در مرحله II مشاهده نمی شود که با کشیدگی مماسی جزئی سلول ها و ضخیم شدن اضافی دیواره سلولی مشخص می شود.
در نهایت، در مرحله نهایی (مرحله III)، سلول ها شروع به بزرگ شدن تا 100 برابر می کنند که به اندازه میوه نهایی کمک می کند.
پس از این سه مرحله، گیلاس قرمز تکدانه مشهد نابالغ سبز رنگی تشکیل می شود که ابعاد میوه بالغ را دارد و فرآیند بلوغ را آغاز می کند (به بخش 3.3 مراجعه کنید).
بزرگ شدن مماسی بیش از دو برابر سلول ها با کاهش قطر شعاعی و ضخامت کوتیکول به منظور ایجاد افزایش زیادی در سطح میوه رخ می دهد.
 • منابع:
  1. Fruit Development in Sweet Cherry
 • تبلیغات: 
  1. اثرات کوچک قهوه بر سلامت فردی می‌تواند در مقیاس جمعیتی مهم باشد
  2. چگونه می‌توان یک دفتر کار کارآمد در خانه داشت؟
  3. در کوتاه ترین زمان با فروش 5 کالا به سود خوب برسید!
  4. ساده ترین روش برای میلیونر شدن!