اعطای نمایندگی سوهان عسلی

از شیرینی های خوشمزه ایرانی که در بازار بیش ترین فروش را داشته و بسیاری از شهر ها با اعطای نمایندگی آن، این محصول را به فروش می رسانند، سوهان عسلی بوده است.سوهان عسلی گونه ای دیگر از انواع شیرینی های باب ایرانی ها بوده است که طرز تهیه این محصول در خانه نیز امکان پذیر می باشد. همچنین گفته شده است که در تولید و تهیه سوهان عسلی از بادام، شکر، عسل، آب، روغن آبکرده و زعفران استفاده می شود.
بسیاری از شهر های ایران با اعطای نمایندگی انواع سوهان به ویژه سوهان عسلی را به فروش می رسانند و البته از فروش این محصول سود خوبی را به جیب می زنند.