ارزان ترین مدل سوهان مشهد

ارزان ترین مدل سوهان و نقل خوراکی دارای چه شاخصه هایی است که از نظر قیمتی نرخ پایین تری دارد؟ آیا این مدل سوهان متعلق به شهری خاص همچون مشهد است یا سایر شهرهای ایران نیز سوهان ارزان قیمت دارند؟

سوهان و نقل فله  ارزان قیمت در تمام شهرهای تولید کننده این شیرینی تهیه می شود. یکی از اصلی ترین دلایل عرضه سوهان گزی ارزان قیمت توجه به قشر کم درآمد و متوسط جامعه است که ممکن است توان خرید سوهان های قیمت بالا و گران را نداشته و به نوع ارزان تمایل بیشتری نشان دهند.